Podkarpackie Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry


Ewidencje  i  rejestry w Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju

 • ewidencja dokumentacji księgowej;
 • książka kancelaryjna /korespondencja przychodząca i wychodząca/;
 • zestawienie wysłanej korespondencji /rozchodowanie znaczków/;
 • rejestr zwolnień lekarskich;
 • rejestr delegacji służbowych;
 • rejestr wysłanych zaświadczeń /szkoła podstawowa/;
 • rejestr wysłanych zaświadczeń /gimnazjum/;
 • jednolity rzeczowy wykaz akt;
 • księga inwentarzowa;
 • sprawozdawczość;
 • rejestr zatrudnionych nauczycieli;
 • rejestr zatrudnionych pracowników;
 • rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;
 • rejestr nagród jubileuszowych;
 • wykaz wydanych legitymacji ubezpieczeniowych;
 • wykaz wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodziny pracownika;
 • akta osobowe pracowników;
 • karty ewidencji czasu pracy;
 • księga druków ścisłego zarachowania;
 • raport kasowy;
 • dokumentacja awansu zawodowego
   

Poprawiony (czwartek, 13 listopada 2014 10:29)

 
Powiaty